ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ สุทธิแสน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :0871768617
Email :supot.sut@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :