ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรี อุทุมพร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานแนะแนว
ที่อยู่ :
Telephone :0946349363
Email :