ชื่อ - นามสกุล :นายพีระพงษ์ ไชยเชิด
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :0861162343
Email :