ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายรุ้ง อุดเงิน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :0847399341
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :