[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
กลุ่มงานโรงเรียน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
wave
[ มือใหม่ ]
2
admin
[ มือใหม่ ]
2
orean
[ มือใหม่ ]
2
KAT
[ มือใหม่ ]
1
yuy
[ มือใหม่ ]
1
aTon
[ มือใหม่ ]
1
fang
[ มือใหม่ ]
1
film
[ มือใหม่ ]
1
mild
[ มือใหม่ ]
1
Donus
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
เพลงคริสต์มาสtortae
การดูแลรักษาสุภาพ ให้แข็งแรงaTon
ประเพณีวันเข้าพรรษาmild
พบจุดที่หนาวที่สุดในโลกเเห่งใหม่ !!orean
พบจุดที่หนาวที่สุดในโลกเเห่งใหม่ !!orean
อาเซียนDonus
การวาดภาพสีนำ้lovepop-123456
อาเซียนmikekung02
ลดความอ้วนสูตรนางเอก 5 กิโลกรัมใน 1 สัปดาห์yuy
ปรากฏการณ์ธรรมชาติMin-Mintra
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2534 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเป็นทางการ   เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2534    โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของโรงเรียนปัว โดยมีท่านผู้อำนวยการประพันธ์ พันธุปาล ผู้อำนวยการ     โรงเรียนปัว เป็นผู้ดูแลบริหารงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2534 มีนักเรียนระดับชั้น ม.1  จำนวน 167 คนจนถึง ในภาคเรียนที่ 2 ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งผู้บริหารคือ
นายชาติ ก๋าแก้ว และครูอาจารย์เข้ารับผิดชอบต่อไป โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เป็นโรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา และมีเขตพื้นที่บริการ
3 ตำบล คือ ตำบลศิลาเพชร ตำบลอวน  อำเภอปัว และ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา การจัดตั้งโรงเรียนนั้น ทางกรมสามัญศึกษาได้รับการมอบ ที่ดิน สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านดอนไชย จำนวน 60 ไร่ และทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดิน  เพิ่มเติมอีก  5 ไร่ โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 65 ไร่ อักษรย่อของโรงเรียน คือ ”ศ.ศ.“

      สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 13 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 427 คน (ข้อมูล ณ วันที่21 มี.ค. 2549) ผู้บริหาร 1 ท่าน ข้าราชการครู 21 ท่าน อาจารย์พิเศษ 3 ท่าน นักการภารโรง 2 ท่าน และ ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)  1 ท่าน มีอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง อาคารชั่วคราว ชค 104 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง โรงอาหารแบบมาตรฐาน 300 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง และบ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

ที่ตั้ง
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย   ตำบล
ศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างเขตติดต่อของ 2 อำเภอ 4 ตำบล คือ ตำบลจอมพระ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา และตำบลศิลาเพชร ตำบลอวน อำเภอปัว สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอปัว 17 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอท่าวังผา 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมือง 59 กิโลเมตร

พื้นที่ 65 ไร่

 

อักษรย่อ  
ศ.ศ. (ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์)

 

สีประจำโรงเรียน  
เทา-ชมพู

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชมพูภูคา

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
   ดอกบัวรองรับพระธาตุจอมพริก กลางอักษรย่อ ศ.ศ.

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
ลูกพญาภูคา สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และประเทศชาติ


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
   พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
พระราชทาน วันที่ 22  มกราคม 2537

 

คำขวัญของโรงเรียน    
     ตรงต่อเวลา  แกร่งกล้าวิชาการ    อภิบาลสิ่งแวดล้อม
   เพียบพร้อมคุณธรรม  เลิศล้ำกีฬา   ร่วมพัฒนาชุมชน

 

วิสัยทัศน์
  “ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพดี มีจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นสากล ”

 

อัตลักษณ์
  “ ผู้เรียนสุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ”

 

เอกลักษณ์
  “ มีสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ”

 

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณธรรม  ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based  Management )

 

เว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.satha.ac.th