[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ติดต่อสอบถาม
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
wave
[ มือใหม่ ]
2
admin
[ มือใหม่ ]
2
orean
[ มือใหม่ ]
2
KAT
[ มือใหม่ ]
1
yuy
[ มือใหม่ ]
1
aTon
[ มือใหม่ ]
1
fang
[ มือใหม่ ]
1
film
[ มือใหม่ ]
1
mild
[ มือใหม่ ]
1
Donus
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
เพลงคริสต์มาสtortae
การดูแลรักษาสุภาพ ให้แข็งแรงaTon
ประเพณีวันเข้าพรรษาmild
พบจุดที่หนาวที่สุดในโลกเเห่งใหม่ !!orean
พบจุดที่หนาวที่สุดในโลกเเห่งใหม่ !!orean
อาเซียนDonus
การวาดภาพสีนำ้lovepop-123456
อาเซียนmikekung02
ลดความอ้วนสูตรนางเอก 5 กิโลกรัมใน 1 สัปดาห์yuy
ปรากฏการณ์ธรรมชาติMin-Mintra
ไลน์ โรงเรียนศรัทธาฯ

ติดต่อ สอบถาม

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2534 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเป็นทางการ   เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2534    โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของโรงเรียนปัว โดยมีท่านผู้อำนวยการประพันธ์ พันธุปาล ผู้อำนวยการ     โรงเรียนปัว เป็นผู้ดูแลบริหารงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2534 มีนักเรียนระดับชั้น ม.1  จำนวน 167 คนจนถึง ในภาคเรียนที่ 2 ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งผู้บริหารคือ
นายชาติ ก๋าแก้ว และครูอาจารย์เข้ารับผิดชอบต่อไป โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
เป็นโรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา และมีเขตพื้นที่บริการ
3 ตำบล คือ ตำบลศิลาเพชร ตำบลอวน  อำเภอปัว และ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา การจัดตั้งโรงเรียนนั้น ทางกรมสามัญศึกษาได้รับการมอบ ที่ดิน สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านดอนไชย จำนวน 60 ไร่ และทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดิน  เพิ่มเติมอีก  5 ไร่ โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 65 ไร่ อักษรย่อของโรงเรียน คือ ”ศ.ศ.“

      สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 13 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 427 คน (ข้อมูล ณ วันที่21 มี.ค. 2549) ผู้บริหาร 1 ท่าน ข้าราชการครู 21 ท่าน อาจารย์พิเศษ 3 ท่าน นักการภารโรง 2 ท่าน และ ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)  1 ท่าน มีอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง อาคารชั่วคราว ชค 104 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง โรงอาหารแบบมาตรฐาน 300 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง และบ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

ที่ตั้ง
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย   ตำบล
ศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างเขตติดต่อของ 2 อำเภอ 4 ตำบล คือ ตำบลจอมพระ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา และตำบลศิลาเพชร ตำบลอวน อำเภอปัว สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอปัว 17 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอท่าวังผา 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมือง 59 กิโลเมตร

พื้นที่ 65 ไร่

 

อักษรย่อ  
ศ.ศ. (ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์)

 

สีประจำโรงเรียน  
เทา-ชมพู

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชมพูภูคา

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
   ดอกบัวรองรับพระธาตุจอมพริก กลางอักษรย่อ ศ.ศ.

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
ลูกพญาภูคา สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และประเทศชาติ


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
   พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
พระราชทาน วันที่ 22  มกราคม 2537

 

คำขวัญของโรงเรียน    
     ตรงต่อเวลา  แกร่งกล้าวิชาการ    อภิบาลสิ่งแวดล้อม
   เพียบพร้อมคุณธรรม  เลิศล้ำกีฬา   ร่วมพัฒนาชุมชน

 

วิสัยทัศน์
  “ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพดี มีจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นสากล ”

 

อัตลักษณ์
  “ ผู้เรียนสุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ”

 

เอกลักษณ์
  “ มีสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ”

 

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณธรรม  ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based  Management )

 

เว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.satha.ac.th